Bestuur

HeAlgemene ledenvergadering 2014t bestuur van basketbalvereniging Novo Stars bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter:                           Wim Overbeeke
Secretariaat:                       Krista de Bas
Penningmeester:               Guillaume Janssen
Wedstrijdsecretariaat:     Andy van Eck
Algemeen bestuurslid:     Vakant

Voor contactgegevens van de bestuursleden zie: contact

Het bestuur komt ongeveer 1x per 6 weken bij elkaar om te vergaderen. Zij bespreken hierin de lopende zaken van de vereniging. Tevens zorgen zij ervoor dat alle randvoorwaarden in orde zijn, zodat onze leden onbezorgd kunnen trainen en aan de competitie kunnen deelnemen. In april staat altijd de algemene ledenvergadering op het programma, waarbij het bestuur verantwoorden aan haar leden aflegt voor het afgelopen seizoen. En de plannen voor het nieuwe seizoen kenbaar maakt.

Wim, de voorzitter, leidt de bestuursvergaderingen, houdt het overzicht binnen de vereniging en bewaakt de gestelde kaders. Hij is het gezicht van onze verenigingen en onderhoudt het contact met de andere verenigingen en instanties in Nieuwkoop en omstreken. Tevens is hij voorzitter van de PR commissie en de trainers en coaches commissie (TC).

Krista, de secretaris, zorgt ervoor dat de ledenadministratie in orde is, de leden zijn ingeschreven bij de bond en notuleert tijdens de bestuursvergaderingen.

Guillaume, de penningmeester, zorgt voor het overzicht in de cijfertjes, vraagt subsidies aan en int de contributies bij onze leden.

Andy, de wedstrijdsecretaris, zorgt altijd voor een overzichtelijk zaaldienstrooster en onderhoudt het contact met de bond in verband met mogelijke wedstrijdverschuivingen. Hij is tevens de scheidsrechterscontactpersoon.

Vakant, algemeen bestuurslid, verleent overal zijn hand en span diensten. En is een helpende hand bij allerlei activiteiten die wij binnen en buiten de vereniging organiseren. Tevens is hij de contactpersoon voor de leden van de JeugdWeekend commissie.

Heeft u vragen voor het bestuur, dan kunt u de bestuursleden altijd aanspreken tijdens trainingen en/of wedstrijden. Natuurlijk kunt u ons ook altijd mailen met uw vragen. Specifieke vragen over meetrainen of ledenadministratie kunt u het beste kwijt bij het secretariaat.

Commissies binnen Novo Stars:098-oliebollentoernooi-2014.jpg

Evenementencommissie; organiseren jaarlijks verschillende interne evenementen binnen de vereniging. Het oliebollentoernooi en het famillietoernooi.

Trainers en coaches commissie (TC); de TC komt 4x per jaar bij elkaar. Hierbij bespreken zij het plan van aanpak en de doelstellingen voor de verschillende teams. Tevens wisselen zij ervaringen uit met elkaar en bekijken ze samen teamindelingen, wedstrijd- en trainingstijden. Dit alles om met elkaar het maximale uit de teams en trainingen te kunnen halen.

PR-commissie; zorgt voor de promotie van de vereniging en onderhoudt het contact met de sponsoren. Ze organiseren clinics op scholen, zijn aanwezig bij diverse evenementen als Koningsdag en het Timmerdorp om de sport onder de aandacht te brengen.

Jeugdweekend commissie; een groep enthousiaste leden die elk jaar weer zorgt voor een fantastisch jeugdweekend voor de jeugdteams van onze vereniging.