UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING

Het bestuur van basketbalvereniging NOVO STARS nodigt alle leden van 16 jaar en ouder en ouders van jeugdleden uit voor de jaarlijkse algemene vergadering.

Deze vergadering wordt gehouden op:
Datum:     maandag 10 april 2017
Locatie:    Grandcafé De Steupel, Maarten Freeke Wije 2 te Nieuwkoop
Aanvang:  20.00 uur

De eindtijd is gesteld op 22.15 uur.
Let op:  op maandag 10 april geen training voor de U18/heren en recreanten, zij kunnen trainen op woensdag 12 april in de grote hal van 20.00-21.30 uur voor de U10, U12 en U16 is er gewoon trainen op maandag 10 april in de kleine zaal. 


Namens het bestuur,
Met vriendelijke groet,


Arno Knaap
Voorzitter

De stukken voor de vergadering worden uiterlijk een week voor de vergadering naar de leden gemaild.
Indien u wilt afmelden, dient dit via mail te gebeuren aan het secretariaat (secretariaat@novostars.nl)