Bestuur en commissies

Het bestuur van basketbalvereniging Novo Stars bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter:                            Wim Overbeeke
Secretariaat:                        Corry Schellingerhout
Penningmeester:               Guillaume Janssen

Voor contactgegevens van de bestuursleden zie: contact

Het bestuur komt ongeveer 1x per 6 weken bij elkaar om te vergaderen. Zij bespreken hierin de lopende zaken van de vereniging. Tevens zorgen zij ervoor dat alle randvoorwaarden in orde zijn, zodat onze leden onbezorgd kunnen trainen en aan de competitie kunnen deelnemen. In april staat altijd de algemene ledenvergadering op het programma, waarbij het bestuur verantwoorden aan haar leden aflegt voor het afgelopen seizoen. En de plannen voor het nieuwe seizoen kenbaar maakt.

 

De organisatiestructuur:

organogram novo stars

Bestuurtaken:

Wim, de voorzitter, leidt de bestuursvergaderingen, houdt het overzicht binnen de vereniging en bewaakt de gestelde kaders. Hij is het gezicht van onze verenigingen en onderhoudt het contact met de andere verenigingen en instanties in Nieuwkoop en omstreken.

Corry, de secretaris, verzorgt alle uitgaande correspondentie, onderhoudt de ledenadministratie waaronder ook de inschrijvingen bij de bond en notuleert tijdens de bestuursvergaderingen.

Guillaume, de penningmeester, zorgt voor het overzicht in de cijfertjes, vraagt subsidies aan en int de contributies bij onze leden.

Vakant, algemeen bestuurslid, verleent overal zijn hand en span diensten. En is een helpende hand bij allerlei activiteiten die wij binnen en buiten de vereniging organiseren. Tevens is hij de contactpersoon voor de leden van de JeugdWeekend commissie.

Heeft u vragen voor het bestuur, dan kunt u de bestuursleden altijd aanspreken tijdens trainingen en/of wedstrijden. Natuurlijk kunt u ons ook altijd mailen met uw vragen. Specifieke vragen over meetrainen of ledenadministratie kunt u het beste kwijt bij het secretariaat.

Commissies en taakverdeling:

PR & Evenementen, Corné (algemene coördinatie) ;

* PR en communicatie, Arjan en Paul; Website, pers en nieuwsbrieven.

* Evenementen en ledenwerving, Corné ,Viktor en Pieter; organiseren jaarlijks verschillende interne evenementen binnen de vereniging. Het oliebollentoernooi , bring your friend en het famillietoernooi.  Zorgt voor de promotie van de vereniging. Ze organiseren clinics op scholen, zijn aanwezig bij diverse evenementen als Koningsdag en het Timmerdorp om de sport onder de aandacht te brengen.
Een zeer speciaal evenement is het Jeugdweekend. Een groep enthousiaste leden zorgt elk jaar weer voor een fantastisch weekend voor de jeugdteams NovoStars_oliebollentoernooi_2018_090.jpgvan onze vereniging.

* Sponsoring, Luc: Aantrekken van en onderhouden  van banden met sponsoren.

Spel & Wedstrijden, Vincent (algemene coördinatie);

* Trainers en coaches commissie (TC), Martijn; Verantwoordelijkheden: teamsamenstelling, technisch beleid en materiaalbeheer. De TC komt 4x per jaar bij elkaar. Hierbij bespreken zij het plan van aanpak en de doelstellingen voor de verschillende teams. Tevens wisselen zij ervaringen uit met elkaar en bekijken ze samen teamindelingen, wedstrijd- en trainingstijden. Dit alles om met elkaar het maximale uit de teams en trainingen te kunnen halen.

* Wedstrijdsecretariaat,  Andy;  zorgt voor een overzichtelijk zaaldienstrooster en onderhoudt het contact met de bond in verband met mogelijke wedstrijdverschuivingen.

* Scheidsrechterscommissie, Jan;  Spelregels, sportiviteit en respect. Coördinatie spelregelbewijs, opleiden en onderhouden van de kennis van de scheidsrechters, Voorzitter van ondersteuningsteam Digitaal Wedstrijd Formulier .