COVID-19 informatie

covid19-virus

(update 9 Maart 2021)

 

Consequenties uitspraken Minister President Rutte voor Novo Stars

De  gezondheid van onze leden staat voor Novo Stars voorop, zeker tijdens deze Covid-19 (ookwel Corona) virus periode.

Daarom vragen we jullie allemaal om de Covid-19 adviezen (van het RIVM, van de gemeente (de sporthallen) en van Novo Stars) zo zorgvuldig mogelijk na te blijven leven.

  • Sporthal de Steupel sluit haar deuren, en  blijft, volgens de laatste persconferentie van 2 feb. jl.  gesloten tot tenminste 23 Maart 2021.
  • Afhankelijk van de uitkomst van de aangekondigde volgende  persconferenties, zal Sporthal de Steupel mogelijk weer open mogen vanaf Maandag 24 Maart  2021.  Indien dit daadwerkelijk mogelijk wordt hopen we vanaf 29 Maart 2021 de trainingsactiviteiten weer te hervatten.
  • In afwachting daarvan is er besloten buitentrainingen te organiseren. Op 15 Maart starten de U10, U12 en U14. Vanaf 29 Maart, als de sporthal nog steeds niet open is, kunnen ook de andere groepen buiten trainen, met dien verstande dat leden boven de 27 jaar slechts in vaste groepen van 4 personen kunnen trainen. Meer informatie over de buitentraining  kun je vinden op de nieuwspagina.

De NBB heeft besloten om de 2e helft van de competitie van het seizoen 2020/2021 niet meer op de starten, (zie de nieuwspagina voor meer details).

Voor alle duidelijkheid, de daadwerkelijke hervatting van trainingen en herstart van de competitie zal afhankelijk zijn van de uitkomst van de persconferenties.

Novo Stars  volgt de regels zoals als opgesteld in het Coronaprotocol basketbalcompetities, opgesteld door de Nederlandse Basketbalbond versie 20200202:

Protocol NBB

 

Ter aanvulling op/uitwerking van het protocol wil het bestuur van Novo Stars nog voorstellen de volgende adviezen op te volgen:

  • Voor en na trainingen worden ballen gedesinfecteerd. Bestuur zorgt voor de benodigde materialen
  • Trainers zien er op toe dat voor de training iedereen zijn handen desinfecteert. Het Bestuur zorgt voor dispensers in de zalen.

Binnen Sporthal de Steupel dienen  de volgende richtlijnen in acht genomen te worden.

CORONAVIRUS RICHTLIJNEN  de Steupel

 

Laten we ons met elkaar aan deze regels houden, maar  elkaar er ook op aanspreken indien we in ons enthousiasme, de regels uit het oog verliezen.

Handhaving is een zaak van ons allemaal, zo zorgen we dat we gezond blijven en kunnen blijven basketballen!