Lidmaatschap

Hoe word je lid?

PBA_7703Heel eenvoudig!
Iemand die basketball leuk vindt of wil proberen of het echt wel zo´n flitsende sport is, komt gewoon op de maandagavond op een van de genoemde trainingstijden naar Sporthal de Steupel. Je mag 3 x gratis meetrainen. Pas daarna neem je de beslissing of je lid wordt.  
Gebruik hiervoor het inschrijfformulier, wat je kunt inleveren bij de trainer of een van de bestuursleden. Zie ook de pagina trainingen.

Contributie:

Zoals elke vereniging kent ook Novo Stars contributie. De contributie wordt elk jaar vastgesteld door de leden tijdens de Algemene Leden Vergadering.
Voor het Seizoen 2020- 2021  zijn de volgende bedragen vastgesteld:

Categorie
Bedrag
Mini´s, recreant € 116.50
Recreanten € 134.50
Mini´s, wedstrijdspelend € 161.00
Jeugd 13 tot 16 jaar € 167.50
Jeugd 16-18 jaar € 190.00
Senioren € 216.00

Nieuwe leden die tijdens het lopende seizoen lid worden krijgen een korting op de te betalen contributie. Afhankelijk van de periode waarin je lid wordt bedraagt deze korting:

Periode Kortings percentage
1 juli tot 1 oktober    0   %
1 oktober tot 1 november 12 ½ %
1 november tot 1 december 25     %
1 december tot 1 januari 37 ½ %
1 januari tot 1 februari 50     %
1 februari tot 1 maart 62 ½ %
1 maart tot 1 april 75     %
1 april tot 1 juli 87 ½ %

Ieder derde en volgend lid uit hetzelfde gezin heeft recht op ‘gezinskorting’. Deze gezinskorting bedraagt € 13,00. Een lid komt uit hetzelfde gezin indien zij beiden op hetzelfde adres wonen.

Vergoeding van uw zorgverzekering:

Wist U dat sommige verzekeringsmaatschappijen een gedeeltelijke vergoeding geven voor het lidmaatschap van een sportvereniging? Bekijk de voorwaarden van uw polis en laat het ons weten indien u nog additionele zaken nodig heeft voor een declaratie. Wij helpen u hier graag mee!

Vragen over de contributie?
Mail ons op penningmeester@novostars.nl