Nieuws

Einde Basketball competitie nu echt definitief

Van de NBB is het bericht ontvangen dat, vanwege het feit dat de huidige lockdown op 23 maart is verlengd en alle binnensport accomodaties tot tenminste 20 april gesloten blijven, de huidige wedstrijden die nu in sportlink staanvermeld  en door verenigingen zelf onderling georganiseerd konden worden, geen doorgang meer  kunnen vinden.

De NBB verwijderd dan ook alle wedstrijden die nu nog in Sportlink staan en gaat zich nu richten op het volgend seizoen.

De NBB gaat nog wel inventariseren wat er in de zomer nog aan Basketball activiteiten aangeboden kan worden (denk aan zomercompetities, clinics, etc.).

We houden jullie op de hoogte van deze ontwikkelingen.

basketball app logo

Algemene Ledenvergadering 12 April gaat niet door!

Stond de 12e April al in je agenda voor de eerst volgende on-line Algemene Leden Vergadering?

Dan kan hij er weer uit.

Wegens omstandigheden wordt de ALV tot een nog nader te bepalen datum uitgesteld…

Uiteraard horen jullie het zo spoedig mogelijk als de nieuwe datum bekend is.

ALV

Impressie van eerste buitentraining van Novo Stars.

Het bleef gelukkig droog.

Ongeveer 20 kinderen in de categorie U10 t/m U14 waren aanwezig bij de eerste basketbal buitentraining op het evenemententerrein in Nieuwkoop, die gegeven werd door de vaste trainers Arno, Martijn en Christof. Diverse basis oefeningen (“fundamentals”) zijn de revue gepasseerd. Duidelijk is gebleken dat de training zeer werd gewaardeerd!

Buiten training 1

Tijdens deze training werd ook de speciale constructie die Paul en Marco gemaakt hadden om de baskets op mini hoogte te brengen uitvoerig getest en gebruikt.

Buiten training 2Buiten training 3
 
 
 

 

 

 

 

 

De eerste maandag na ingang van de zomertijd (29 maart) breiden we de buitentraining uit met de U16 t/m de U22 groepen die om 19.00 uur met de training gaat beginnen.

Uiteraard houden we tijdens de trainingen alle Corona regels in acht…

Vrijwilliger(s) van de Maand

We gaan weer basketballen!

Maandag 15 maart beginnen we met de buitentrainingen voor de U10, U12 en U14. Daar zijn we heel erg blij mee.

Er moesten nog wel een paar dingen gebeuren voor we de start konden aankondigen. Vooral de verlaging van de baskets op het buitenveld voor de U10 en U12 zorgde voor hoofdbrekens. Gelukkig hebben we een paar Willie Wortels in onze club die de afgelopen week druk ontworpen, gezaagd, geschroefd en geschilderd hebben om makkelijk afneembare borden te maken die over de bestaande baskets heen kunnen worden geplaatst.

We willen Marco Molendijk en Paul Broekhof hartelijk danken voor al het werk dat ze hiervoor hebben verricht, en daarom wil het bestuur ze graag uitroepen tot vrijwilligers van de maand Maart !

Namens het bestuur van Novo Stars

Bijgaand enkele impressies van de constructie in wording!

Mini bord 1

Mini bord 2

Mini bord 3

Start buiten training

Er is erg positief gereageerd op de voorstellen die we jullie hebben gedaan voor alternatieve activiteiten; meer dan de helft van de leden heeft gereageerd, en bijna iedereen wilde graag buiten trainen, ook kwamen er veel positieve reacties op het organiseren van alternatieve activiteiten (buitenparcoursen, pubquiz) en daar zijn op dit moment ook al de eerste contacten voor gelegd.

We hebben heel goed nieuws voor jullie: we gaan weer basketballen!!
Weliswaar niet in de Sporthal de Steupel, dat mag helaas nog niet, maar gaan buiten trainen op het basketbalveldje op het recreatie terrein te Nieuwkoop.

Deze trainingen, gaan  we verdelen in 2 groepen:

  • U10, U12 en U14, van 18.00 tot 19.00 uur
  • U16, U18, U20 en senioren ( (t/m 27 jaar) van 19.00 tot 20.30 uur

Deze trainingen worden gegeven door de trainers van Novo Stars.

  • De eerste groep van U10, U12 en U14 start maandag, 15 maart.
    We hebben voldoende ballen om buiten mee te spelen en via de “Club van 50″ zijn er materialen besteld om het mogelijk te maken op lagere baskets te spelen. Er is door 2 leden gezaagd, geschroefd en geschilderd om borden te maken die makkelijk over de aanwezige basketbalborden te plaatsen en weer af te nemen zijn.
  • De tweede groep start maandag, 29 maart (over 2 weken), na het ingaan van de zomertijd.
    Dit in verband met het beschikbare licht, op de 15e en 22e maart is het voor de tweede groep nog te weinig zicht.

We houden natuurlijk ook rekening met en houden ons aan de avondklok!!

Uiteraard zijn we afhankelijk van de weersomstandigheden.
Als het regent, stormt, of erg koud is (of alle drie tegelijk) dan gaan de trainingen natuurlijk niet door.

Jullie worden daarvan dan op de hoogte gesteld via de verschillende Whatsapp-groepen en de andere media.

We hopen jullie allemaal weer gauw te zien!

Pleintjes basketbal