Nieuws

Komende Maandag 19 Oktober geen training !

Door alle Corona perikelen zou je bijna vergeten dat het volgende week Herfstvakantie is.

Er is dus volgende week GEEN training, ook niet voor alle jeugd “under 18″

Stay Safe!

Trainingen voor boven de 18 jaar en alle competitie wedstijden (jeugd en volwassenen) per direct gestaakt.

covid19-virus

De rijksoverheid heeft dinsdagavond bekend gemaakt dat ter bestrijding van het snel groeiende aantal coronabesmettingen ingrijpende maatregelen moeten worden genomen.

Die gaan woensdagavond 14 oktober om 22.00 uur in.

Voor de sport betekent dat concreet dat er de komende weken niet in competitieverband mag worden gespeeld en  alleen jeugd tot 18 jaar mag onderling blijven trainen en spelen bij de eigen vereniging.

We begrijpen dat dit alles voor de beoefenaars en volgers van het basketball zeer ingrijpend is. Maar we realiseren ons ook terdege dat deze maatregelen nodig zijn.

We roepen iedereen in de basketball community dan ook op de maatregelen op te volgen, zodat we met zijn allen de sport zo snel mogelijk weer kunnen hervatten.

Voor Novo Stars betekent dit dat op maandagavond de training van de U12, de U14, U16 en U18 in de Steupel doorgaan.

Respecteer wel alle richtlijnen:

 • Bij klachten niet komen,
 • Kleedkamers niet gebruiken,
 • Voor het betreden van de hal de handen ontsmetten
 • Na afloop van de training ballen ontsmetten
  en
 • Direct naar huis.

Alle overige trainingen en competitie wedstrijden zijn per direct afgelast voor een periode van 4 weken. Over 2 weken wordt de situatie opnieuw bekeken.

Nota bene:

De Nederland Basketball Bond krijgt naar aanleiding van de nieuwe coronamaatregelen woensdag van sportkoepel NOC*NSF nieuwe aangescherpte protocollen en richtlijnen voor de sport. Zodra die bekend zijn, zullen we op deze website communiceren wat precies de gevolgen voor het basketball zijn en onze speciale corona-pagina updaten

 

D2N sponsort nieuwe tenues voor de jongste teams

DSC03777 (2)
Zaterdag 10 oktober was het tijd voor de teamfoto’s van onze twee U12 teams die helemaal in het nieuw zijn gestoken door sponsor, trainer en coach Arno Knaap van Infra Information Management D2N

Het ledenaantal van Basketbalvereniging Novo Stars groeit gestaag en voornamelijk bij de jongste jeugd.
De allerjongste teams speelden echter nog niet in de nieuwe tenues. Dankzij deze sponsoring is daar nu verandering in gekomen. Uiteraard mochten een paar nieuwe teamfoto’s dus niet ontbreken!

Zaterdag 10 oktober konden de spelers dan eindelijk trots op de foto met hun prachtige nieuwe outfit!

De X-12-2 met linksachter sponsor Arno Knaap:

DSC03774 (2)

De X12-1:

DSC03757 (2)

Aanscherping regels i.v.m. Corona

covid19-virus

In de afgelopen dagen zijn enkele maatregelen t.a.v. het Protocol_basketbalcompetitiess  verscherpt:

Leeftijdsaanduiding jeugd verruimd t.a.v. rijders uitwedstrijden
Voor ouders van jeugdleden (t/m U22) die rijden naar een uitwedstrijd geldt dat ze als teambegeleiding beschouwd worden en niet als toeschouwers. We willen de  bezoekende verenigingen nogmaals benadrukken om het aantal rijdende ouders tot het minimaal noodzakelijke aantal te beperken, met een maximum van 4!

Mondkapjes vanaf 13 jaar

Er geldt van overheidswege een dringend advies voor iedereen vanaf 13 jaar om mondkapjes te dragen in publieke binnenruimtes. Tijdens het sporten hoeft er geen mondkapje op, maar in de hal, kleedkamers en andere ruimtes geldt het advies wel.

Aanwezigheid pers

Pers/media mag aanwezig zijn bij een sportwedstrijd. Zij worden niet gezien als toeschouwers, maar als beroepsgroep die dit werk op dat moment niet thuis kan doen.

Kinderen met klachten

Er stond reeds in het protocol vermeld om in het geval van klachten thuis te blijven. Dit geldt nu ook voor sportende kinderen met klachten!


Aanpassing procedure afmelden van wedstrijden

Naast het bondsbureau en de tegenstander, die altijd bericht dienen te worden, dient van donderdag 18.00 uur t/m zondagavond ook de herplanner van de scheidsrechters (aangeschreven wedstrijden) bericht te worden.

Procedure:

 1. Besluit dat een team niet speelt, en onderbouw dit besluit.
 2. Stel het bondsbureau van de NBB (met onderbouwing van de beslissing) en de tegenstander te allen tijde tijdig op de hoogte van het besluit.

Bekijk alle regels nog eens voor aanvang van een wedstrijd op  https://www.novostars.nl/covid-19-informatie/

Corona update naar aanleiding van aangescherpte maatregelen

covid19-virus

Iedereen heeft het waarschijnlijk al vernomen, de Corona maatregelen zijn aangescherpt i.v.m. het snel oplopende aantal besmettingen in Nederland.
Ook voor de sportverenigingen heeft dit  gevolgen.

Vanwege de nieuwe maatregelen van de overheid hebben Ed en Eveline besloten dat de kantine ‘Grandcafé De Steupel’ gesloten zal blijven tot nader bericht.

Hieronder alle aanvullende maatregelen op een rij:

 • Kantine is gesloten tot nader bericht
 • Geen toeschouwers toegestaan bij trainingen en wedstrijden
 • Bezoekende teams worden geacht een gezondheidscheck in te vullen welke bij de ingang van de Sporthal beschikbaar zijn.
  Deze kan door de coach voor hemzelf, de spelers en eventuele chauffeurs (maximaal 4) worden ingevuld.
 • Voor de U20 en de senioren worden geen chauffeurs toegelaten bij de wedstrijden.

Wil je alle maatregelen (inclusief de eerder aangekondigde) nog eens nalezen volg dan deze link