Aanscherping regels i.v.m. Corona

covid19-virus

In de afgelopen dagen zijn enkele maatregelen t.a.v. het Protocol_basketbalcompetitiess  verscherpt:

Leeftijdsaanduiding jeugd verruimd t.a.v. rijders uitwedstrijden
Voor ouders van jeugdleden (t/m U22) die rijden naar een uitwedstrijd geldt dat ze als teambegeleiding beschouwd worden en niet als toeschouwers. We willen de  bezoekende verenigingen nogmaals benadrukken om het aantal rijdende ouders tot het minimaal noodzakelijke aantal te beperken, met een maximum van 4!

Mondkapjes vanaf 13 jaar

Er geldt van overheidswege een dringend advies voor iedereen vanaf 13 jaar om mondkapjes te dragen in publieke binnenruimtes. Tijdens het sporten hoeft er geen mondkapje op, maar in de hal, kleedkamers en andere ruimtes geldt het advies wel.

Aanwezigheid pers

Pers/media mag aanwezig zijn bij een sportwedstrijd. Zij worden niet gezien als toeschouwers, maar als beroepsgroep die dit werk op dat moment niet thuis kan doen.

Kinderen met klachten

Er stond reeds in het protocol vermeld om in het geval van klachten thuis te blijven. Dit geldt nu ook voor sportende kinderen met klachten!


Aanpassing procedure afmelden van wedstrijden

Naast het bondsbureau en de tegenstander, die altijd bericht dienen te worden, dient van donderdag 18.00 uur t/m zondagavond ook de herplanner van de scheidsrechters (aangeschreven wedstrijden) bericht te worden.

Procedure:

  1. Besluit dat een team niet speelt, en onderbouw dit besluit.
  2. Stel het bondsbureau van de NBB (met onderbouwing van de beslissing) en de tegenstander te allen tijde tijdig op de hoogte van het besluit.

Bekijk alle regels nog eens voor aanvang van een wedstrijd op  https://www.novostars.nl/covid-19-informatie/