Actie werving nieuwe vrijwilligers

Bij Novo Stars wordt veel vrijwilligerswerk verricht. Bijna 2000 uren per jaar.
Een groot deel van deze taken komt bij een beperkt aantal vrijwilligers terecht. 40% van de uren wordt besteed door slechts 3 vrijwilligers.

Graag willen we deze taken beter verdelen. Daarnaast zijn we ook op zoek naar vrijwilligers die activiteiten kunnen oppakken die afgelopen jaar zijn blijven liggen. Er zijn op dit moment nog vacatures voor de volgende activiteiten:

- Vrijwilligerscoördinator
– Algemeen lid bestuur
– EHBO/Veiligheid
РCoördinator sponsorbeleid
– Versterking commissie PR & Evenementen
– Oliebollen toernooi
– Bring your Friend toernooi
– Ouder-kind toernooi
– Verenigingsdag
– Koningsdag
– Timmerdorp
– Familietoernooi
– Jeugdweekend
– Jubileumcommissie (jubileum in 2020)

Tijdens de Algemene Leden Vergadering hebben zich al kandidaten gemeld voor EHBO/Veiligheid, vrijwilliger club van 50, 2 kandidaten voor de jubileumcommissie.
Ze zijn op zoek naar nog meer vrijwilligers die kunnen helpen bij de verdere versterking van Novo Stars. Vele handen maken licht werk.

Wim Overbeeke
Voorzitter