Algemene Leden Vergadering Novo Stars op 30 November 2020

ALV presentatie

In verband met de Lockdown door het Corona virus, hebben wij de ALV welke gepland stond op 06 april 2020 moeten uitstellen.
 
Omdat het houden van deze vergadering nog altijd niet op de gebruikelijke wijze georganiseerd kan worden heeft het bestuur van Novo Stars besloten om de Algemene Leden Vergadering digitaal te organiseren.
 
Deze online vergadering vindt plaats op maandag 30 november 2020 aanvang 20.00 uur.
 
Als u wilt deelnemen aan deze on-line meeting, verzoeken wij u om contact op te nemen met het secretariaat van Novo Stars (secretariaat@novostars.nl), onder vermelding van uw naam en de naam van uw kind als het een jeugdlid betreft.
 
Het secretariaat registreert je als deelnemer. Je ontvangt dan via de mail een uitnodiging om deel te nemen aan de online vergadering.
 
Dit is de gelegenheid om jullie vragen te stellen en mee te praten over onze toekomst..
 
Het bestuur van Novo Stars stelt het op prijs jullie al op maandagavond 30 november 20.00 uur digitaal te mogen begroeten!