Algemene Leden Vergadering opnieuw uitgesteld.

In verband met niet beschikbaar zijn van een der bestuursleden wordt de ALV uitgesteld naar Maandag 21 Juni, aanvang 20.00 uur.

Ook dit wordt een on-line vergadering. Meld je op tijd aan via secretariaat@novostars.nl !

De gelegenheid om mee te denken over de toekomst van onze vereniging!

Laat hem niet voorbij gaan..