Alle activiteiten voor de rest van het seizoen 2019-2020 afgelast

Beste leden van Novo Stars,

Allereerst hopen we dat jullie en iedereen om jullie heen allemaal nog steeds in goede gezondheid zijn.

Deze week werd duidelijk dat er een klein beetje meer ruimte komt om een aantal dingen weer op te pakken. Kinderen mogen weer gaan sporten, maar wel met een aantal beperkingen.

Helaas geldt dit alleen voor buitensporten. Het bestuur van Novo Stars en de Technische Commissie hebben de mogelijkheden bekeken om buitentrainingen te geven, maar hebben moeten constateren dat de omstandigheden daarvoor verre van optimaal zijn.

Verder heeft de gemeente Nieuwkoop besloten om alle binnensport accommodaties tot minstens 21 mei te sluiten.

We hebben daarom het besluit genomen om, hoe jammer we het ook vinden, alle verdere activiteiten van Novo Stars tot aan de start van het nieuwe basketbalseizoen in september op te schorten.

Dit betekent dat ook het geplande jeugdweekend in de maand juni niet zal doorgaan. Het lijkt ons niet verantwoord om met een grote groep kinderen gedurende een heel weekend in een en dezelfde ruimte te verblijven en te slapen. Eventueel reeds betaalde deelnamekosten zullen uiteraard worden teruggestort.

Ook onze Algemene Leden Vergadering, die gepland stond voor 8 april, kon niet doorgaan.Onze vereniging staat er gelukkig goed voor (ook financieel) dus het is geen ramp dit naar de 2e helft van dit jaar door te schuiven.

Wel is het zo dat de bestuurstermijn van 2 bestuursleden is verstreken. Onze penningmeester, Guillaume Janssen, heeft tot ons grote genoegen, aangegeven voor een nieuwe termijn van 3 jaar beschikbaar te zijn. Onze voorzitter, Wim Overbeeke, wil graag zijn bij zijn aantreden gepresenteerde 4-jarenplan afmaken, en stelt zich nog voor één jaar beschikbaar.

Hoewel deze situatie niet in onze statuten is voorzien, stellen wij voor om deze bestuursleden toestemming te geven tot aan de datum waarop de ALV daadwerkelijk gehouden kan worden, hun taken te blijven uitvoeren. Op de ALV kan dan vervolgens hun herverkiezing worden bekrachtigd of verkiezingen worden georganiseerd in het geval zich andere kandidaten voor het bestuur aanmelden.

Indien er onder jullie overwegende bezwaren bestaan tegen bovenstaand voorstel, worden jullie verzocht deze kenbaar te maken bij het bestuur, waarop wij ons over nadere stappen zullen beraden.

We hopen jullie allemaal na de vakantie weer in goede gezondheid terug te zien in de Steupel en zo spoedig mogelijk daarna alsnog ons 50-jarig jubileum met jullie te kunnen vieren.

Met vriendelijke groet,

het bestuur van Novo Stars