JumboNieuwkoop sponsor actie afgelopen

De JumboNieuwkoop sponsor actie is inmiddels afgelopen en heeft ons het mooie bedrag van € 326, 70 opgeleverd, wat ingezet gaat worden voor het jeugweekend en het 50 Jarig Jubileum van Novo Stars.
Aan een ieder die heeft bijgedragen, maar speciaal aan JumboNieuwkoop voor het initiatief en Corne Vergeer die e.e.a. weer georganiseerd en begeleid heeft voor NovoStars, onze hartelijke dank!

Heeft u nog kaartjes om te doneren?
U kunt ze nog inleveren tot 10 November!

 

logo jumbo actie