Kort Verslag Algemene Ledenvergadering 2019

Afgelopen maandag is weer de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Novo Stars gehouden.

ALV_50 AudienceIn zijn presentatie gaf voorzitter Wim Overbeeke aan dat Novo Stars er goed voor staat; het ledenaantal is weer groeiende (bijna 80 leden), de financiële gezondheid is goed, er is een stevig technisch kader, en er wordt veel aandacht besteed aan het verbeteren van de arbitrage.
Alle vrijwilligers van de vereniging zijn uitgebreid bedankt en kregen als dank voor hun inzet een speciaal ontALV_Shampooworpen fles Novo shampoo. ALV_ ScheidsrechtersOok de leden die dit jaar hun scheidsrechtersdiploma hebben behaald kregen naast hun diploma de Novo shampoo overhandigd.
Er is nog wel behoefte aan versterking van een aantal commissies. Met name op het gebied van sponsoring zoeken we nog naar mensen die zich willen inzetten voor het benaderen van potentiële sponsoren. Ook voor het secretariaat zoeken we naar nieuwe invulling. Krista de Bas heeft aangegeven het stokje over te willen geven. Wij bedanken haar voor de uitstekende wijze waarop ze haar functie de afgelopen jaren vorm heeft gegeven.
ALV_ Marco_50Naast de presentaties van het bestuur was er ook ruimte gereserveerd voor een aantal luchtiger onderwerpen: de club van 50, een hele leuke presentatie over het gebruik van social media door Novo Stars en een brainstorm over het jubileum. Volgend jaar bestaat Novo Stars 50 jaar en daar willen we uitgebreid aandacht aan besteden. ALV presentatieEen groot aantal creatieve ideeën werd door de verschillend tafels aangedragen. Een speciale commissie gaat ermee aan de slag. Die zal ons de komende tijd op de hoogte houden van de verschillende activiteiten die georganiseerd zullen gaan worden.
 

Kortom, een zeer geslaagde avond!

 

ALV_Vrijwillegers