Nieuw bankrekeningnummer Novo Stars

Beste mensen,

Op de Algemene Leden Vergadering is het al ter sprake gekomen: we zijn overgestapt naar een nieuwe bank (teneinde de kosten te reduceren).

Iedereen heeft recentelijk de contributiefactuur voor het seizoen 2020/2021 ontvangen.

Op deze factuur staat nog het oude logo maar ook het oude bankrekeningnummer.

Dit nummer bestaat nog en er is een overstapservice waardoor betalingen op deze rekening doorgesluisd worden naar onze nieuwe bankrekening bij Bunq.

Voor betaling kan dus ook het nieuwe rekeningnummer gebruikt worden,

namelijk NL43BUNQ2049330707 tnv Basketbalvereniging Novo Stars te Nieuwkoop

Met vriendelijke groet,
Guillaume Janssen Penningmeester