Sponsoractie van Jumbo Nieuwkoop

logo jumbo actieOnze basketbalvereniging doet mee met de sponsoractie van Jumbo Nieuwkoop

Vanaf 18 september tot 29 oktober 2019 krijgt iedere klant per € 15,00 boodschappen, en speciale aktie-artikelen, een code die alleen via een speciale website kan worden geactiveerd en gedoneerd aan één vereniging,

NOVO STARS dus.

De waarde per code is vooraf niet bekend, maar kan variëren vanaf € 0,10 per code oplopend tot maximaal € 25,00 per code.

Heel veel mensen die boodschappen doen bij Jumbo zijn niet bij een vereniging aangesloten, hierin valt een mogelijkheid om onze vereniging te promoten en de actie tot een financieel succes te maken.

Vertel het dus aan je vrienden, kennissen, buren om, indien ze boodschappen doen bij de Jumbo Nieuwkoop, hun donatie aan Novo Stars te doen…

Dit jaar biedt Jumbo Nieuwkoop iedere vereniging de mogelijkheid om zich in of nabij de winkel te promoten, nadere info hieromtrent volgt zo spoedig mogelijk.

Ons doel is om met de opbrengsten van deze actie nieuwe trainingsmaterialen voor de jeugd te realiseren, het 18e basketbaljeugdweekend te financieren en een bijdrage aan het 50-jarig jubileum later dit seizoen te leveren.