Reglementen & Downloads

Statuten en Reglementen van Novo Stars:

De statuten en reglementen van basketbal vereniging Novo Stars zijn te benaderen via een afgeschermde site. Wachtwoord tot deze site is op vragen bij het secretariaat (secretariaat@novostars.nl)

Reglementen NBB:

De reglementen van de Nederlandse Basketbalbond kunt u terug vinden op basketball.nl.

Spelregels:

Spelregelboekje kunt via de volgende deze link downloaden.

Echte basketballers beheersen de regels
Samen naar een veiliger sportklimaat. Sportiviteit en respect bevorderen; NOC*NSF en de sportbonden trekken hierin gezamenlijk op. Een van de belangrijkste hulpmiddelen hierbij is het vergroten van de spelregelkennis. Om deze kennis onder de sporters te bevorderen, is er de introductie van ‘Masterz’.

Haal je spelregelbewijs: www.basketballmasterz.nl

Zaaldienst:

Voor het lopen van zaaldiensten bij wedstrijden zijn een aantal regels opgesteld. Klik hier om deze na te lezen: Regels zaaldienst